numerologi

NUMEROLOGI


Numerologi gratis Numerologi horoskop Numerologi kärlek
Numerologi livstal       Numerologi namn
Numerologi 1
Numerologi 2
Numerologi 3
Numerologi 4
Numerologi 5
Numerologi 6
Numerologi 7
Numerologi 8
Numerologi 9
Numerologi 11,
22, 33 och 44
Numerologi

Numerologi är läran om hur siffror påverkar oss andligen. Hur nummer blir till symboler som har inverkan på våra liv och vår personlighet. Till varje bokstav hör en siffra. Man gör då en uträkning av vilket nummer ens namn symboliserar och med hjälp av definitionen av den siffran kan man ta vara på sina färdigheter på bästa sätt och förstå vad meningen med ens liv är. Sedan tittar man även på födelsedatumet.

Med hjälp av numerologi får vi reda på vilka vi är som personer men också vad vi har för uppgift här på jorden. Precis som läran om astrologin är numerologi en ödestro. Det betyder att det var förutbestämt när vi skulle födas och vilket namn vi skulle få, det vill säga, det kunde inte vara annorlunda. Därför är också våra öden förutbestämda, vi har en särskild plats på denna jord och förväntas utföra speciella uppgifter i enlighet med vår personlighet. Numerologi ger oss redskapet att svara på de eviga frågorna: Vem är jag? Varifrån kommer jag? och Vart är jag på väg?

Det visar oss de grundläggande förutsättningarna för just vårt liv. Vi kan fortfarande påverka det och göra egna, fria val. Men vårt öde kan vi aldrig ändra och personligheten kan bara ändras till en viss gräns. Man bör akta sig för att försöka se in i framtiden med hjälp av numerologi. Det är viktigt att förstå att vi hela tiden har ett stort inflytande över våra liv.


En av de få svenska böcker som getts ut om numerologi finns hos Adlibris


Udda och jämna nummer inom numerologi

Siffrorna i numerologi brukar delas in i två olika sorter: Udda och jämna nummer. Vad som menas med detta rent matematiskt sett kräver ingen närmare förklaring. Men andligt sett symboliserar de jämna siffrorna logik, intellekt och det konkreta medan de udda siffrorna symboliserar intuition, kreativitet och det konstnärliga. Siffror kan också ha dessa två sorters inverkan på oss. Dels kan vi förstå dem på ett logiskt sätt genom att räkna men det finns också en intuitiv upplevelse av dem. En del människor beskriver t.ex. att vissa tal har en bestämd färg, är manliga eller kvinnliga eller förknippas med en person de känner.

Alla tal har dessutom både positiva och negativa egenskaper, precis som talet självt rent matematiskt kan vara positivt eller negativt. Det är ungefär som med tarotkort – kortet kan hamna ”rättvänt” eller upp och ner. Varje egenskap hos en människa har en positiv och en negativ sida, de är två sidor av samma mynt och utan det negativa kunde det positiva aldrig ha existerat. Detta illustrerar också hur du kan se på livet, du kan välja att se jobbiga händelser som någonting fruktansvärt eller som en utmaning av vilken du kan växa.

Det är viktigt att veta att man alltid bara använder siffrorna 1 till 9. När du gör olika summeringar och får ett tvåsiffrigt tal så tar du de två siffrorna och adderar dem. Skulle du t.ex. få talet 25 tar du 2 + 5 vilket blir 7. Så länge du får ett tvåsiffrigt tal fortsätter du alltid så här.

Det finns några nummer som är lite speciella, nämligen talen 11, 22, 33 och 44. Dessa läggs både samman som beskrivet ovan och behandlas samtidigt som separata tal, dvs. som de är.E-mail: contact (AT) theinformationguru (DOT) com


Information om cookies

Spirit center

En iRing webbring.

Slump

Lista

Nästa