numerologi

Numerologi 3
Talet 3 är inom numerologi det lekfulla, glada och optimistiska talet och det står för det kreativa och konstnärliga. 3:or är glada och har lätt för att bli lyckliga. De har lätt för att komma på nya idéer och att motivera andra. Kreativiteten och entusiasmen smittar av sig på omgivningen, mycket på grund av att treor har så lätt för att kommunicera med folk och lätt för att uttrycka sig. De är väldigt sociala och har hög emotionell och social intelligens.

Yrken som passar nummer 3 är skådespelare, musiker eller författare. Förutom att de är karismatiska är de även duktiga på att formulera sig och förmedla ett budskap, plus att de har en livlig fantasi som få kan toppa.

Som med allting annat i numerologi finns även dåliga egenskaper och svagheter. De brister som främst är förknippade med talet 3 är slarv med både pengar och annat och att vara oansvarig och oorganiserad. De är inte så målmedvetna och har svårt för att göra klart olika saker. Talet 3 för med sig svårigheter att vara disciplinerad. 3:or kan också vara alltför känsliga och bli sårade lätt.

Vad är då livsmålet för talet 3? Jo, det är att förmedla någonting till andra människor genom t.ex. konst, skrivkonst, skådespeleri eller musik. Samtidigt ska man försöka förmedla samma sak till sig själv och till fullo uppskatta det man kan ge till andra. Det gäller att tygla de negativa känslorna så att inte känslostormarna blir ett problem. Man får inte släppa efter för barnsliga utbrott eller sätta sig på tvären i onödan. I stället bör man försöka kanalisera ilskan så att man kan använda den till något konstruktivt t.ex. inom konst. 3:or har en tendens att dra sig undan från det sociala livet om de känner förbittring över någonting men det är mycket bättre om de kan vända det dåliga till någonting positivt och inte grotta ner sig i småsaker som irriterar.
Tillbaka till Numerologi.                                     Numerologi 4