numerologi

Numerologi 4
Inom numerologi står talet 4 för det praktiska. 4:or är duktiga på att se detaljer snarare än helheten och de är, till skillnad från 3:or bra på att organisera sitt arbete just för att de är så metodiska. De är noggranna, pålitliga, hederliga, ärliga och kommer alltid i tid. De har lite en tendens att se världen i antingen svart eller vitt antingen älskar de någonting eller så hatar de, det finns inte så mycket mellanting.

4:or är hårt arbetande människor som sliter, är envisa och aldrig ger upp. Det är inte ovanligt att de behåller samma jobb under mycket lång tid i sitt liv. Självklara karriärval för talet 4 är forskare, jurist och revisor.

Numerologi är lite som tarot (då kortet kan hamna upp och ner och bli inverterat/negativt) på det sättet att det alltid finns en negativ och en positiv del av en egenskap eller en livsväg. Precis som alla andra tal har talet 4 också negativa egenskaper. De kan t.ex. vara lite tråkiga av sig, envisa på ett dåligt sätt och ha svårt för att se skogen för alla träd. Ofta har de också lite svårt för att anpassa sig till nya situationer och de är sällan särskilt flexibla. Eftersom 4:or själva arbetar så hårt kan de bli väldigt irriterade över folk som inte tar arbete på lika stort allvar som dem vilket kan leda till konflikter. Förändringar kan också störa 4:ans naturliga rytm och han eller hon kan bli irriterad.

Livsmålet för talet 4 är att förverkliga sina uppsatta mål och klara av sina projekt. En annan viktig sak i 4:ornas liv är att hjälpa andra genom att använda sina styrkor. Det är viktigt för dem att inte hamna på villospår i livet, det kommer de inte att må bra av. Att vara sysslolös en längre tid är inte bra för 4:an. Det gäller för dem att göra någonting konstruktivt av sina egenskaper. De får inte hamna i ett tankemönster där de känner sig otillräckliga eller begränsade vilket tyvärr är ganska stor risk. Då är det bättre att lära sig någonting på vägen mot att bli tillräcklig och fylla i de luckor som saknas för att de ska slippa känna sig begränsade.
Tillbaka till Numerologi.                                     Numerologi 5