numerologi

Numerologi livstal
Det finns tre viktiga livstal inom numerologi: Ödets tal som du får genom att räkna på det namn som stod på ditt personbevis när du föddes (se mer under numerologi namn, talet som utgår från födelsedagen samt dessa två tal adderade.

Ett utav livstalen inom numerologi rör födelsedatumet. Det kan också användas för att göra en personlig analys som ett komplement till namnet. Varje månad är knuten till ett nummer. Januari = 1, februari = 2 osv. fram till september = 9, därefter börjar man om igen: oktober = 1, november = 2, december = 3.

Lägg sedan ihop numret för födelsedagens datum. Om det består av två nummer så adderas dessa, så 12 blir alltså 3.

Lägg sedan ihop siffrorna för födelseåret. 1977 blir alltså 1 + 9 + 7 + 7 = 24 och sedan 2 + 4 = 6.

Nu har du tre tal som du fått från din egen födelsedag. Lägg ihop dessa till ett enda tal genom att addera siffrorna som vanligt. Du får då livstalet som symboliserar din livs väg. Denna livsväg är ditt livs största lärdom som du gör i livet. Den varar livet ut men utvecklas hela tiden. Ibland är ödets tal och livstalet samma. Då är din livsväg och ditt öde av samma sort och du har en extra stark visdom att göra i detta liv. Kanske har du i ett tidigare liv missat en stor del av någonting som du i detta liv bör ta igen.

Ett tredje livstal får du som sagt genom att addera ödets tal och födelsetalet du just räknat ihop. Gör som vanligt så att du adderar båda siffrorna i tvåsiffriga tal (32 blir t.ex. 5). Detta tal är ditt mål med dina lärdomar, dit du ska nå när du är klar. Detta livstal blir viktigare och viktigare ju äldre vi blir.En av de få svenska böcker som getts ut om numerologi finns hos Adlibris
Tillbaka till Numerologi.