numerologi

Numerologi namn
Namn är någonting man inom numerologin anser att man bestämmer själv innan man föds. Namnet har en väldigt personlig klang och association. Både för den som bär namnet och för dem som känner personen i fråga. Det är det som stod på personbeviset när du föddes som brukar gälla, faktiskt även om det står fel. Varje bokstav får symbolisera en siffra annars kan man ju inte göra en numerologisk uträkning. Om ens namn börjar med A, B, C, D, E, F, G, H eller I, det vill säga en av de första nio bokstäverna i alfabetet så har man en mycket intensiv personlighet medan om namnet börjar med J, K, L, M, N, O, P, Q eller R så är man mer lugn och harmonisk till sättet och är bra på att lyssna på andra människor. Börjar ens namn däremot med S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö så har man en inbyggd visdom och klarar det mesta här i livet.

Ens förnamn och speciellt första vokalen i förnamnet är extra viktiga. Eventuella mellannamn brukar få symbolisera dolda talanger. Slutligen, efternamnet får symbolisera familjen och ens relation till den.

Om ens namn innehåller bokstäver som inte hör till det latinska alfabetet använder man helt enkelt det som mall för vilken bokstav som representerar vilken siffra.

När man gör en analys inom numerologi ska man som sagt använda det fullständiga namnet som står på personbeviset. Men du kan också analysera ett smeknamn som folk brukar kalla dig för eller som du tycker är särskilt förknippat med just dig.

Ta den siffra som symboliserar varje vokal i ditt förnamn. (A = 1, E = 5, I = 9, O = 6, U = 3, Y = 6, Å = 8, Ä = 9, Ö = 1.) Blir det ett tvåsiffrigt tal lägger du ihop de två siffrorna till en, ända tills du får en siffra mellan 1 och 9 (35 blir alltså 3 + 5 = 8). Du får då en siffra för förnamnet. Gör sedan samma sak med mellannamnet/-namnen och efternamnet. Gör sedan en ny uträkning där du lägger samman vokalerna för alla namn. Slutligen, gör uträkningen för smeknamnet och skriv ner den slutgiltiga siffran som representerar det. Dessa tal kommer att symbolisera din vilja och dina önskningar. En länk till en ganska enkel online kalkylator finns under sektionen numerologi gratis.

Gör sedan om hela proceduren ovan fast med konsonanterna i namnen. Varje bokstav i alfabetet får siffror i ordning, när man nått nio börjar man om från ett igen. Dessa tal får symbolisera din personlighet. När det gäller smeknamnet kommer den siffran att få stå för den del av din personlighet som du visar, alltså ungefär som ascendenten i astrologin.

Lägg sedan ihop talen för konsonanter och vokaler för det fullständiga namnet som står på personbeviset. Det tal som du får ut då får symbolisera ditt öde. Detta betecknar vart du är på väg i detta liv och var dina styrkor och fördelar ligger.

Nästa steg är att kontrollera vilken siffra som förekommer flest gånger i ditt fullständiga namn. Alltså hur många bokstäver som symboliseras av siffran 1, 2, 3 osv. och vilken du ser flest gånger. Det/de tal som har det högsta antalet visar var dina starka sidor ligger det är ofta sådant vi har med oss från ett tidigare liv. Saknas det däremot några tal eller om några nummer är ovanliga så visar det på svagheter och sådant vi kanske bör jobba på att förstärka i detta liv.
Tillbaka till Numerologi.